Arkæobotanik
NOK´s speciale er forskning og metodeudvikling
baseret på studier af planterester, der er bevaret
i arkæologisk sammenhæng.

Kulturhistorie
NOK´s mål er at belyse aspekter af tidligere
generationersskikke og levevis.

Botaniske makrofossiler
Der lægges specielt vægt på de større planterester
som frø, frugter, rødder, blade, m.v.
der i de kulturpåvirkede aflejringer,
kan belyse emner som landbrug, kost,
brugen af lægeurter og samspillet mellem
naturenog mennesket gennem tiden.

Laganalyser
Der udføres detaljerede undersøgelser af de
enkelte lags dannelse og funktion. Resultater som
ofte danner grundlaget for tolkninger af de
arkæobotaniske og arkæologiske problemstillinger.

Formidling
De arkæobotaniske resultater leveres i form af
artikler, foredrag, undervisning og materiale
til udstillinger.


Cand.scient Annine S. A. Moltsen · Tietgensgade 64, st. th · DK-1704 København V
Tlf.: 33 23 46 55 · Mobil: 40 98 86 75 · mail: nok@nokam.dk · www.nokam.dk